Praktiske informationer

Hvor høj må hækken være?

Der kan være mange forskellige spørgsmål…

Fem hurtige svar:

1. Beboelse er kun tilladt i tiden 1. april – 30. oktober
2. Man skal have folkeregisteradresse i Aarhus Kommune for at bo i foreningen
3. Du må højst køre 10 km/t på haveforeningens område
4. Afbrænding af affald samt bål dannelse og lignende er forbudt
5. Sprøjtegifte/pesticider er FORBUDT at bruge i haveforeningen

Kompostpladsen

På vores fælles kompostplads har du mulighed for at komme af med dit haveaffald, hente sand, grus, hestemøg og ferramol (dræbersnegle bekæmpelse).

Vi får jævnligt ryddet op og tømt pladsen men for at alle Søholms 112 haver skal have mulighed for at komme af med affald har vi besluttet at vi kun må afleverer det der kan være i en almindelig trillebør.

Har du store grene, opgravede buske og fældede træer skal de ikke afleveres på kompostpladsen. 
– men vi bor heldigvis tæt på Genbrugsstationerne Eskelund og Sintrupvej og du er altid velkommen til at låne haveforeningens fælles trailer til de store ting.

 

I det daglige er det Bent som står for at holde orden og vejlede på pladsen. Det er også ham der har kontakt til de mennesker og maskiner der tømmer pladsen osv.

Har du spørgsmål eller gode idéer til nye tiltag vi kan lave på den årlige arbejdsdag, kan du altid tage kontakt til en fra “Det grønne udvalg”

Storskrald

Aarhus kommune tilbyder gratis afhentning af storskrald for private og det gælder også for os herude.